: Εγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων», αρ. μελ. 56/09, προϋ/σμού 79.730,00€.

Αριθμός Απόφασης:

174

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

06/05/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: