Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής- Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δευτερεύοντος οδικού δικτύου του Δήμου Αμπελοκήπων», με αρ. μελ. 41/2009 και προϋπ/σμό: 262.689,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

24

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

13/01/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: