Έγκριση του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ – ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ.

Αριθμός Απόφασης:

277

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

21/10/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: