Έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Δημοτικοί παιδικοί Σταθμοί – ΚΑΠΗ Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης¨

Αριθμός Απόφασης:

341

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

06/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: