Έγκριση του Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα της τροποποίησης της συγχρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης με Παράρτημα ΡΟΜΑ, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ», του Ε.

Αριθμός Απόφασης:

182

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

23/07/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: