Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ -1ο ΕΠΑΛ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» με αριθμό μελέτης 94/2013 και Κ.Α.Ε. E-0324-13, προϋπολογισμού 382.528,00€ με τον Φ.Π.Α.

Αριθμός Απόφασης:

152

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

01/06/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: