Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση οδικού δικτύου Λαχαναγοράς Δ.Κ. Μενεμένης» (αριθ. μελ. 66/12 - ΚAE Ε-0166-12, προϋπολογισμού 49.200,00€ με τον Φ.Π.Α. με πρόχειρο διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν 3669/08, (Κωδικοποίηση Δημοσίων Έργων).

Αριθμός Απόφασης:

236

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

08/07/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: