Τροποποίηση του Προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012 και ένταξη του έργου «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ» (αριθ. μελέτ. 88/12), προϋπολογισμού 225.489,74 € με τον Φ.Π.Α, στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2012. Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του έργου.

Αριθμός Απόφασης:

237

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

08/07/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: