Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Α΄ τριμήνου 2020 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού.

Αριθμός Απόφασης:

078

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

26/04/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: