Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης A τριμήνου 2021 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού.

Αριθμός Απόφασης:

50

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

10/05/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: