Κατανομή Β΄ Δόσης Λειτουργικών Δαπανών έτους 2021 για την κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών των Σχολείων της Α’/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης».

Αριθμός Απόφασης:

51

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

10/05/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: