Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Α΄ τριμήνου 2023 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού.

Αριθμός Απόφασης:

77

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

24/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: