8η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023

Αριθμός Απόφασης:

78

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

24/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: