Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης α΄ τριμήνου του έτους 2012 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Αριθμός Απόφασης:

261

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

22/07/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: