Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης B’ τριμήνου 2018 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Αριθμός Απόφασης:

192

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

22/07/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: