Έγκριση τριμηνιαίας Έκθεσης (δ’ τρίμηνο 2012) ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Αριθμός Απόφασης:

109

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

26/03/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: