Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Δ τριμήνου 2020 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού.

Αριθμός Απόφασης:

014

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

08/02/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: