Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (άρθρο 78 του Ν. 3852/10) για το χρονικό διάστημα μέχρι 31-12-2023.

Αριθμός Απόφασης:

013

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

08/02/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: