Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Δ΄ τριμήνου 2022 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού.

Αριθμός Απόφασης:

12

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

30/01/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: