Μηνιαίες εκτυπώσεις των βιβλίων του ταμείου.

Αριθμός Απόφασης:

11

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

30/01/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: