Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού α’ τριμήνου 2013

Αριθμός Απόφασης:

163

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

21/04/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: