Εγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋ/σμού (δ’ τρίμηνο του 2013).

Αριθμός Απόφασης:

97

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

30/03/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: