Εγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Γ΄ τριμήνου 2012 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφασης:

384

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

09/12/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: