Πρόσληψη δυο (2) φυλάκων σχολικών κτιρίων ΔΕ για χρονικό διάστημα δυο (2) μηνών

Αριθμός Απόφασης:

406

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

09/12/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: