Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Γ΄ τριμήνου 2022 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού.

Αριθμός Απόφασης:

128

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

24/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: