Παράταση ισχύος των Α.Δ.Σ. περί καθορισμού τελών Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων, Διαφήμισης και ΤΑΠ έτους 2023.

Αριθμός Απόφασης:

127

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

24/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: