Έγκριση τροποποιημένου Διετούς Σχεδίου Δράσης της ΚΔΕΔΑΜ σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της υπ’ αριθ. Πρωτ. 43735/6-9-2011 Πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου και νέα υποβολή για προσυμβατικό έλεγχο.

Αριθμός Απόφασης:

295

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

26/09/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: