Έγκριση τροποποίησης συμφωνητικού μίσθωσης του δημοτικού ακινήτου με αριθμό 397α Κοινότητας Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

85

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

03/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: