«Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης, με την εταιρία με επωνυμία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΕΕ, διακρ. τίτλος «ERGOTRAK», για την Ομάδα Α «Αυτοκίνητα» (Υποομάδα Α24 - DAF) στα πλαίσια εκτέλεσης της σύμβασης με Αριθμ. Πρωτ. 24858/2018 της υπ’ αριθμό 994/18 διακήρυξης για την «Σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο για την προμήθεια ανταλλακτικών και υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων, μηχ/των του δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης».

Αριθμός Απόφασης:

295

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

18/10/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: