«Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης, με την εταιρία με επωνυμία ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ για την ΟΜΑΔΑ Ε: «Προμήθεια, Τοποθέτηση και Επιδιόρθωση Ελαστικών», στα πλαίσια εκτέλεσης της σύμβασης με Αριθμ. Πρωτ. 14990/ 02-08-2019 της υπ’ αριθμό 287/19 διακήρυξης για την «Σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο για τις υπολοιπόμενες ομάδες της αρχικής ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων, μηχ/των του δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης».

Αριθμός Απόφασης:

296

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

18/10/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: