«Έγκριση τροποποίησης, της σύμβασης με την εταιρία με επωνυμία ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΒΕΕΕ, διακρ. τίτλος «ΙΜΠΕΞ» για την Ομάδα Α «Αυτοκίνητα» (Υποομάδες Α1 – Α23, Α25 – Α28), στα πλαίσια εκτέλεσης της σύμβασης με Αριθμ. Πρωτ. 779/2019 της υπ’ αριθμό 994/18 διακήρυξης για την «Σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο για την προμήθεια ανταλλακτικών και υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων, μηχ/των του δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης».

Αριθμός Απόφασης:

70

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

21/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: