Έγκριση τροποποίησης της υπ’αριθμ.πρωτ. 9004/30-04-21 σύμβασης με την εταιρία με επωνυμία ΦΑΤΕΣΙΔΗΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΑΝΔΡΕΑΣ, για το τμήμα 1: «Φύλαξη σχολικών μονάδων», με αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, στο πλαίσιο εκτέλεσης της ανάθεσης της υπ’ αριθμό 870/20 διακήρυξης για την ανάθεση των υπηρεσιών «Φύλαξης χώρων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης».

Αριθμός Απόφασης:

65

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

10/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: