Έγκριση τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για το έργο: «ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Ι. ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ» με αριθμό μελέτης 75/2016.

Αριθμός Απόφασης:

171

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

02/10/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: