Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ Γ. ΧΑΛΚΙΔΗ» (αρ. μελ. 66/2019), προεκ/μενης αμοιβής: 314.559,17 € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ).

Αριθμός Απόφασης:

047

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

08/03/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: