Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ" προυπολογισμού 125.958,15€ μετά του Φ.Π.Α. 23% για το Πολιτιστικό Κέντρο Αμπελοκήπων

Αριθμός Απόφασης:

266

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

23/08/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: