Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ" προϋπολογισμού 499.982,69€ μετά του Φ.Π.Α. 23%.

Αριθμός Απόφασης:

77

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

09/03/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: