Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας».

Αριθμός Απόφασης:

213

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

16/07/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: