Έγκριση τρόπου εκτέλεσης των μελετών με τίτλο: 1. "" ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ "ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ"" προεκτιμημένης αμοιβής 15.000,00€ 2. " ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ" προεκτιμημένης τιμής 8.500,00€ 3. « Μελέτη (οριστική, εφαρμογής) για Δημιουργία Πάρκου για τον πολιτισμό της Διατροφής στο πρώην Στρατόπεδο Μ. Αλέξανδρος » (αρ. μελ. 2/2022), προεκ/μενης αμοιβής: 266.204,33€ (με ΦΠΑ 24%).

Αριθμός Απόφασης:

56

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

18/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: