Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2022.

Αριθμός Απόφασης:

55

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

18/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: