Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: »ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΔΩΝ ΥΠ.ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ», με αρ.μελ.:59.1/2013 και προϋπολογισμό 25.301,00 € (με ΦΠΑ.

Αριθμός Απόφασης:

112

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

06/04/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: