Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου:« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ »με αρ. μελ. 68/2015.

Αριθμός Απόφασης:

254

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

23/08/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: