Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Τμηματικές ασφαλτοστρώσεις οδών διέλευσης βαρέων οχημάτων περιοχής Λαχαναγοράς» με αρ. μελ.: 20/2011 και προϋπολογισμό: 121.770,00 €. Τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης με ένταξη του ανωτέρω έργου. Τροποποίηση προϋπολογισμού.

Αριθμός Απόφασης:

164

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

22/05/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: