Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του υποέργου «Αναβάθμιση παιδικής χαράς στην συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου και Ελευθερίας» προϋ/σμού 30.175,00€.

Αριθμός Απόφασης:

296

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

09/09/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: