Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών στα πλαίσια του ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό οδού Ν. Καζαντζάκη» κατηγορίες α. Έπιπλα γραφείου και β. Σχολικά έπιπλα.

Αριθμός Απόφασης:

297

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

09/09/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: