Έγκριση υλοποίησης Κοινωνικών-Εκπαιδευτικών - Αθλητικών-Πολιτιστικών εκδηλώσεων και προγραμμάτων για το έτος 2022.

Αριθμός Απόφασης:

15

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

24/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: