Εισήγηση για την έγκριση εκποίησης εγκαταλελειμμένων οχημάτων του Δήμου (ΟΤΚΖ) με προφορική πλειοδοτική δημοπρασία βάση του Π.Δ. 270/1981.

Αριθμός Απόφασης:

16

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

24/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: