Έγκριση υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «Παρέμβαση για την Απασχόληση στη Δυτική Θεσσαλονίκη», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013», όπου για την υλοποίησή της ο Δήμος συμμετέχει ως εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη: «Δυτικά» και έγκριση του εγχει

Αριθμός Απόφασης:

169

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

21/04/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: