«Έγκριση υπάρχουσας κατασκευής σκαλοπατιών σε κοινόχρηστο χώρο» Σχετ.: Η από 02.11.2021 αίτηση του κου Παπαδόπουλου Νικόλαου.

Αριθμός Απόφασης:

7

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

06/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: