Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του προγράμματος «ΚΑΛΥΨΗ».

Αριθμός Απόφασης:

85

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

08/05/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: