Ακύρωση της απόφασης Δ.Σ. με αριθ. 72/24-04-2023 και θέμα: «Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του προγράμματος “ΚΑΛΥΨΗ”».

Αριθμός Απόφασης:

84

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

08/05/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: